Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng trang web thacasinovietnam.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

Sử dụng trang web

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được hiển thị trên trang web thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba đồng ý cung cấp nội dung cho chúng tôi. Bạn không được phép sao chép, phát hành, sửa đổi, tái tạo, tải lên, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Các điều khoản và điều kiện

  • Bạn cam kết không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gây thiệt hại đến trang web hoặc gây cản trở cho người khác sử dụng trang web.
  • Bạn cam kết không vi phạm bất kỳ quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và quyền publicity.
  • Bạn cam kết không sử dụng trang web này để gửi bất kỳ thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gian lận.

2. Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn theo chính sách riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách riêng tư của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai khác và đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau khi sử dụng trang web.