Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị khi bạn truy cập vào trang web. Các cookie này được gửi lại cho trang web mỗi khi bạn truy cập lại nó, cho phép trang web nhận ra thiết bị và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

Cookie có thể lưu trữ thông tin như cài đặt ngôn ngữ, lưu đăng nhập của bạn và các thông tin khác về cách bạn sử dụng trang web.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web thacasinovietnam.top:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các tính năng cơ bản.
  • Cookie thống kê: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích web để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt. Bằng cách từ chối hoặc xóa cookie, một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng cách hoặc không thể tiếp cận được.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về cách quản lý cookie, vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt hoặc trang web theo dõi nguồn của bạn.