Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên trang web thacasinovietnam.top.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web thacasinovietnam.top, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ IP. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ, tương tác với người dùng và cải thiện trải nghiệm của họ trên trang web của chúng tôi.

  • Thông tin đăng ký: Khi đăng ký sử dụng trang web thacasinovietnam.top, chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản.
  • Cookies: Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động và tùy chỉnh trang web cho người dùng. Người dùng có thể tắt chức năng cookies trong trình duyệt của mình.
  • Thông tin giao dịch: Khi tham gia giao dịch trên trang web thacasinovietnam.top, chúng tôi thu thập thông tin liên quan để xử lý giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi cần thiết để thực hiện giao dịch, tuân thủ các yêu cầu pháp luật hoặc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của người dùng nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích và tiết lộ không đúng quy định. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa và ứng dụng các quy trình bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân.